...De mim... LXXII

sábado, 29 de setembro de 2012
"...e se ter a capacidade de enxergar o óbvio..."
                                                                       JJr.